Kategorie:

Jak założyć własną firmę?

Potrzebujesz na założenie firmy tylko 7 dni. Zarezerwuj czas i do dzieła:

Oczywistym jest stworzenie biznesplanu, który powinien zawierać: nazwę firmy, opis, plan, cele, warunki działania, nazwa, środki (również finansowe), sposoby realizacji celów.

1. Pierwszym krokiem jest wizyta w Urzędzie Gminy /Miasta w celu rejestracji aby dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – (wzor_wnioskuEDG-1). Taki wpis polega na wypełnieniu formularzu uzupełniając go o informacje: imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania, nazwa firmy, adres, pod którym będzie działała firma, typ działalności zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności, datę rozpoczęcia pracy firmy. Możemy również złożyć wniosek nie wychodząc z domu.

2. Nr REGON – uzyskamy go w Głównym Urzędzie Statystycznym. Numer statystyczny podmiotu gospodarczego w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej należy uzyskać do 14 dni od daty zarejestrowania firmy w Urzędzie Gminy /Miasta. Za nr REGON nic nie płacimy.

3.Założenie rachunku bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej.

4.Rejestracja w Urzędzie Skarbowym w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP – Należy zgłosić się do niego w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności. Zabieramy ze sobą Wpis do ewidencji, Regon, NIP oraz  umowę prowadzenia rachunku bankowego. W urzędzie skarbowym należy wybrać jedną z trzech form opodatkowania: karta podatkowa,  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatkowa księga przychodów i rozchodów. Urząd Skarbowy jest również miejscem, w którym właściciel zostaje podatnikiem VAT. Z podatku zwolniona jest ta firma, której wysokość sprzedaży nie przekroczy 50 tys złotych.

5.Zgłoszenie przedsiębiorcy i jego pracowników do zakładu ubezpieczeń społecznych (ZUS). Na końcu drogi do własnej działalności stoi ZUS, do którego należy zgłosić się w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Tam należy wypełnić dwa zgłoszenia. Zgłoszenie płatnika składek (ZUS ZFA) zawiera dane osobowe, adres, PESEL, REGON i numer rachunku bankowego. Zgłoszenie osoby ubezpieczonej (ZUS ZUA) polega na wybraniu rodzaju ubezpieczenia, wpisaniu tytułu ubezpieczenia w zapisie kodowym i oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego należy przedsiębiorca.

6.Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o zatrudnieniu pracowników