Kategorie:

Jak się bada bilans?

Czasami można zauważyć, że firma nie ma skutków finansowych w 10K.

Oznacza to, że sprawozdanie finansowe można znaleźć gdzie indziej, np. w raporcie rocznym lub innej publikacji. Nawet, jeśli tak jest, to nadal warto dostać kopię. Można ją znaleźć kontaktując się z firmą, odwiedzając ich stronę internetową. Badanie bilansu jest bardzo ważne dla każdej firmy.  10Q: jest podobny do 10K, ale jest składany raz na kwartał, czyli raz na 3 miesiące. Jeśli firma planuje zmienić politykę dywidendową, lub coś równie ważnego, można zastosować właśnie tą technikę badania bilansu. Dokumenty te są krytyczne i mogą być otrzymane w taki sam sposób, jak w sprawozdaniu rocznym i 10K. Każdy bilans jest podzielony na trzy główne części – aktywa, zobowiązania i kapitał własny akcjonariuszy.

AKTYWA i PASYWA

Aktywa to coś, co ma wartość. Zobowiązania są przeciwieństwem aktywów. Zobowiązania obejmują miesięczne płatności czynszu, rachunków za media, hipotekę.

Kapitał własny akcjonariuszy jest różnicą pomiędzy aktywami i odpowiedzialności lub tym, co pozostało dla akcjonariuszy po wszystkim, kiedy dług został zapłacony.

Badanie bilansu=równowaga

Każde badanie bilansu musi być „równowagą”. Łączna wartość wszystkich aktywów musi być równa łącznej wartości wszystkich zobowiązań i kapitałów własnych akcjonariuszy. Warto, zatem zainteresować się zagadnieniem, jakim jest badanie bilansu, ponieważ niego wynika zwykle bardzo dużo. Dzięki temu będziemy wiedzieć, ile pieniędzy firma wykorzystała w danym okresie i ile pieniędzy zostało nam na przyszły miesiąc.