Kategorie:

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika?

Najlepiej wyjaśnić to na przykładzie:

BRUTTO [1550 zł]
ZUS ZUS pracodawca ZUS pracownik
emerytalne 9,76% 151,28 9,76% 151,28
rentowe 6,50% 100,75 1,50% 23,25
chorobowe 2,45% 37,975
wypadkowe 1,93% 29,915 SUMA 212,51
zdrowotne 9,00% 120,37
FP 2,45% 37,975
FGŚP 0,10% 1,55
ŁĄCZNIE 321,47 332,88
SUMA 654,35
Pod doch od o.fizycznych – pracodawca – US
koszty uzyskania przychodu 111,25 1438,75
składki ZUS 212,505 1226,25
podstawa obliczenia podatku 1269
podatek 18,00% 228,42
zdrowotne liczone do podatku 7,75% 103,66
Podatek – zdrowotne (do zapłaty US) 124,76
kwota wolna podatku 46,33 potrąca zus, 1 pracodawc
DO WYPŁATY 1092,36
ŁĄCZNY KOSZT PRACY 1871,47