Kategorie:

Jak napisać CV?

Aby dobrze napisać CV należy trzymać się podstawowych zasad. Najważaniejszą rzeczą, której musisz się nauczyć, jest przekazywanie informacji najważniejszych, a także tych, które mogą zainteresować Twojego potencjalnego pracodawcę.

Musisz zazanczyć swoje wykształcenie oraz dośwaidczenie – to bardzo ważane i cenione atuty.

Krok po kroku – jak napisać CV?

1. CURRICULUM VITAE – nagłówek CV

2. DANE OSOBOWE

W tym miejscu wpisz swoje dane osobowe:

  • imię i nazwisko
  • adres
  • telefon
  • e-mail
  • datę urodzenia

Dobrze jest wstawić swoje zdjęcie po prawej stronie dokumentu – pamiętając jednak by zdjęcie było stosowne.

3. WYKSZTAŁCENIE

W tym miejscu wpisujemy szkoły, które ukończyliśmy. Pamiętaj, by wpisywać je w odwrotnej chronologii, tj:

a) Szkoła wyższa

b) Szkoła średnia

4. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Jeśli mamy już doświadczenie zawodowe – wymień tylko te stanowska, które są pokrewne ze stanowiskiem, na które aplikujesz. Jeśli jeszcze się uczyć – wypisz w tym miejscu odbyte staże lub praktyki. Tutaj również obowiązuje odwrotna chronologia.

5. DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

W tym miejscu przedstawiasz swoje zdolności. Pisz precyzyjnie, a nie ogólnikowo. Jeśli:

  • znasz język angielski, napisz, w jakim stopniu; gdy posiadasz jakieś certyfikaty, koniecznie to zaznacz,
  • posiadasz umiejętność obsługi komputera, powinieneś wyszczególnić, jakie znasz programy.

6. ZAINTERESOWANIA

W tym miejscu przedstaw swoje zainteresowania. Tak jak w poprzednim punkcie, staraj się pisać precyzyjnie. Nie pisz: „sport”, ale podaj konkretną dyscyplinę.

7. KLAUZULA O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Pamiętaj, by umieścić tę klauzulę; bez niej potencjalny pracodawca nie może nawet do Ciebie zadzwonić. Może ona brzmieć następująco: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.