Kategorie:

Co to są świadectwa energetyczne?

Świadectwo ma sprawować podstawową funkcję w strukturze oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest zaświadczeniem wyznaczającym jakość budynku bądź mieszkania z perspektywy wykorzystania energii.

Świadectwo energetyczne dla budynku nowego jest w zasadzie dopełnieniem projektu budowlanego. Problemy w wykonaniu świadectw będą bez wątpienia narastały razem z skomplikowaniem bryły budynku, wykorzystaniem oryginalnych sposobów konstrukcyjnych oraz złożonych systemów instalacyjnych.

W przypadku budynków już użytkowanych mogą wystąpić komplikacje będące skutkiem braku poświadczeń technicznych (przede wszystkim dla obiektów starszych), brak danych na temat dokładnych rozwiązań, wykorzystanych materiałów lub także techniki użytkowanych kilka lat systemów instalacyjnych itp. W takim razie wymagane staje się przede wszystkim wykonanie szczegółowej inwentaryzacji budynku a także starannej analizy stanu ochrony cieplnej budynku.

Postępowanie wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego bądź części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r.