Kategorie:

Co to są ceny transferowe?

Ceny transferowe – to pojęcie nie jest jadnoznaczne, nie posiada też jednej definicji. Jednak przyjęło się, że ceny transferowe to ceny stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi, które odbiegają od tych, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

Ceny transferowe  zazwyczaj mają znaczący wpływ na ostateczny obraz zysków lub strat w poszczególnych częściach grupy, a ostatecznie także na konkurencyjność grupy wobec innych przedsiębiorstw.

PRZYKŁAD (przykad z wikipedia.org)

Spółka A sprzedaje w kraju A towar importowany z kraju B, gdzie posiada filię – Spółkę B. Wartość rynkowa towaru dostarczanego przez spółkę B to 250 000 EUR, a cena dla ostatecznego odbiorcy to 500 000 EUR. W kraju A podatek dochodowy wynosi 20%, gdy w kraju B wynosi on 10%.

Jeżeli cena transferowa między spółkami B i A:

a) Zostanie ustalona na 250 000 EUR (wartość rynkowa) – zobowiązanie podatkowe (bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu) wyniesie odpowiednio 50 000 EUR w kraju A (250 000 x 20%) i 25 000 EUR w kraju B (250 000 x 10%), w sumie 75 000 EUR.

b) Zostanie ustalona na 450 000 EUR (powyżej wartości rynkowej) – zobowiązanie podatkowe (bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu) wyniesie zaledwie 10 000 EUR w kraju A (50 000 x 20%) i 45 000 EUR w kraju B (450 000 x 10%), w sumie 55 000 EUR.

W przedstawionym przykładzie, zastosowanie świadomej polityki cen transferowych może oznaczać dla grupy oszczędność w wysokości 20 000 EUR.

Aby ograniczyć ryzyko przerzucania dochodów za pomocą cen transferowych, państwa nakładające wysokie zobowiązania podatkowe wprowadziły do swoich systemów uregulowania nakładające na przedsiębiorstwa obowiązek ustalania cen transferowych na poziomie zgodnym z cenami rynkowymi. W większości krajów należących do OECD, przedsiębiorstwa są zobowiązane przygotowywać specjalną dokumentację, udowadniającą zgodność danej ceny transferowej z cenami rynkowymi.

Marek Belka w 2000 roku sprawował funkcję Ministra Finansów. Wtedy to wprowadziła do polskiego prawa podatkowego przepisy dotyczące cen transferowych.

W Polsce firmy są zobowiązane do przygotowywania dokumentacji podatkowej cen transferowych w przypadku gdy wartość transakcji przekroczy:

a) 100 000 EUR – jeżeli transakcja nie przekracza 20% kapitału zakładowego,

b) 30 000 EUR – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych,

c) 50 000 EUR – w pozostałych przypadkach.