Kategorie:

Co to jest psychologia?

Psychologia to nauka o psychice, to nauka o funkcjonowaniu mózgu. Psychologia bada mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka.

Psycholog Poznań – to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, to lekarz, który musi mieć odpowiednie dokumenty do udzielania świadczeń psychologicznych.

Diagnostyka

Jego diagnoza polega przede wszystkim na:

-diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.

Polskie prawo uznaje, że psychologiem może być osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Aby móc wykonywać owy zawód, należy wpisać się na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów.

Psycholog może dobyć specjalizację zawodową np. psycholog dziecięcy, psycholog biegły sądowy czy inny. Zasady wykonywania zawodu psychologa reguluje ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Spotkanie psychologów z młodzieżą

Psycholodzy często odwiedzają szkoły czy gimnazja i organizują szereg spotkań, na których można szczerze i bez skrępowań porozmawiać na różne tematy. Spotkania te nie są obowiązkowe, lecz często dają super efekty. Dlatego warto posłać swoje dziecko na takie spotkania.