Kategorie:

Co to jest Niepubliczne przedszkole?

Przedszkole niepubliczne  może być prowadzone  praktycznie przez każdego.  Może być to firma, organizacja, fundacja, stowarzyszenie albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Nazwy przedszkoli:

Najczęściej nawiązują do bajek, albo położenia placówki.Ustawa o systemie oświaty precyzyjnie reguluje warunki i zasady na podstawie których może rozpocząć i zakończyć działalność przedszkole niepubliczne.

Przedszkole niepubliczne jest niezależne organizacyjnie od samorządów, dokładne dane można uzyskać w Ustawie. Przedszkole niepubliczne może być również prowadzone w zerówce na podstawie oddzielnych uzgodnień z samorządem.