Kategorie:

Co to jest monitoring?

Monitoring – to pojęcie kojarzy nam się z ochroną, bezpieczeństwem, a także z podglądaniem.

Jest to pojęcie uniwersalne, wykorzystywane przez niemal wszystkie dziedziny nauki, zaczynając od astronomii, a kończąc na budownictwie.

Jaka jest zatem jego definicja?

Monitorowanie można zdefiniować jako systematyczne i ciągłe pozyskiwanie, analizowanie oraz wykorzystywanie informacji dla celów kontroli zarządzania i podejmowania decyzji.

Monitoring przede wszystkim w ochronie mienia.

Monitorowanie to metoda zdalnego nadzoru, która polega na obserwacji cyfrowych sygnałów wysyłanych przez zainstalowane systemy alarmowe – oraz podejmowaniu odpowiednich działań

W zależności od otrzymanych sygnałów uruchamia się grupy interwencyjne, powiadamia policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe lub techniczne, powiadamia klientów lub odpowiednie osoby.