Kategorie:

Co to jest due diligence?

Due diligence

Każda firma posiada swoją określoną wartość. Podczas zawierania transakcji z nabywcą dochodzi zazwyczaj do negocjacji, ponieważ każda ze stron chciałaby zawrzeć umowę w najwyższym stopniu dla siebie korzystną. Warto zatem przeprowadzić due diligence, a więc dokonać rzetelnej i bardzo dokładnej oceny funkcjonowania firmy.

Kwestie finansowe

Pod uwagę brane są kwestie finansowe, organizacyjne, a także prognozy na przyszłość, jakie posiada firma przy aktualnym stanie funkcjonowania. Zatrudniona firma, odpowiedzialna za przeprowadzenie oceny, na pewno weźmie pod uwagę due diligence, ponieważ jak wiadomo, rozliczenia i księgowość są jednymi ze źródeł uzyskania wiedzy na temat finansów firmy. Właściciele mogą bowiem w dużym stopniu przeinaczać zaistniałe fakty, aby móc uzyskać jak największe dochody ze sprzedaży firmy.

Wycena firmy

Nie zmienia to jednak faktu, iż rzeczywista wycena firmy powinna być adekwatna do jej kondycji, dlatego też pomoc profesjonalistów w sprawdzaniu jej działalności wydaje się być bardzo ważna, niemalże niezastąpiona. Sztabowi profesjonalistów można zlecić due diligence, aby dowiedzieć się, czy dotychczasowy właściciel był osobą rzetelną i odpowiedzialną podczas prowadzenia swojej działalności. Jest to aspekt bardzo ważny, ponieważ wraz z firmą bardzo łatwo jest przejąć kłopoty dotychczasowego właściciela. Posiadając obiektywny obraz można ustalić korzystne ceny transferowe, które będą zadowalające dla obu stron zawierających umowę. Pomoc specjalistów wydaje się być tutaj niezbędna.