Kategorie:

Co to jest audyt wewnętrzny?

AUDYT WEWNĘTRZNY

Każda firma jest zobowiązana do tego, aby prowadzić sprawozdania finansowe w oparciu o przyjęte normy zasady. Bardzo ważne jest odzwierciedlanie w nich rzeczywistości, a także zachowanie odpowiedzialności i regularności podczas ich przygotowania. Na życzenie klienta, profesjonaliści mogą sprawdzić audyt wewnętrzny, które może okazać się cennym źródłem informacji na temat faktycznej kondycji firmy.

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie warto przeinaczać i zatajać informacji, ponieważ można mieć pewność, iż w toku badań wszystko zostanie ujawnione i będzie działało na niekorzyść właściciela firmy bądź osoby odpowiedzialnej za przygotowanie takich sprawozdań. Zlecając badanie sprawozdań finansowych, klient może liczyć na obiektywność, a także lojalność ze strony profesjonalistów, ponieważ nie zatajają oni przed swoim klientem żadnych istotnych informacji, które mogą zmienić obraz danej firmy.

BIURO RACHUNKOWE – CO MOŻE?

Doskonale w swojej roli sprawdza się biuro rachunkowe, posiada bowiem odpowiednie przygotowanie, a także doświadczenie w podobnych zleceniach, można zatem liczyć na dokonanie naprawdę dokładnych badań. Każdy audyt wewnętrzny przygotowany przez ten sztab profesjonalistów można uznać za rzetelny u faktyczny stan funkcjonowania firmy będącej obiektem badania. Specjaliści zawsze wydadzą obiektywną, a także opartą na faktach ocenę, można zatem im zaufać. Każdy klient będzie zatem znał sytuację firmy, a także swoją, jeżeli zdecyduje się na zawarcie umowy. Znacznie ułatwia to podejmowanie strategicznych decyzji firmowych.