Co to jest audyt podatkowy?

05-30-2012 przez admin Zostaw odpowiedź »

Audyt podatkowy to ważna usługa w branży finansów, ma ona na celu wskazanie zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie podatków wewnątrz firmy. Audyt podatkowy pozwala wychwycić oszczędności podatkowe, pozwala wyeliminować błędy księgowe a w konsekwencji da pełen obraz finansowy firmy.

Audyt podatkowy zawiera:
  • analizę obciążeń podatkowych,
  • kontrolę prawidłowości rozliczeń podatkowych,
  • wskazanie rozwiązań zmierzających do usunięcia błędów oraz sposobów uniknięcia ich w przyszłości,
  • propozycje działań umożliwiających minimalizację obciążeń podatkowych oraz negatywnych skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości
Reklama

Komentarze wyłączone.