Kategorie:

Co to jest audyt finansowy we firmie?

Audyt finansowy – wielu z nas kojarzy się głównie z „przeglądem” w firmie. Audytorów, inaczej osób kontrolujących nie można traktować jak osobę jakiej zależy wyłącznie na pokazywaniu jak i również ujawnianiu błędów oraz naszych pomyłek, a także na tzw. „donoszeniu” na pracowników. Audyt finansowy to niemniej jednak badanie sprawozdania finansowego, to procedury oraz testy, za pomocą których zasięgamy informacji, czy między innymi zakres sprzedaży, bądź wielkość środków pieniężnych w sprawozdaniu finansowym nie są znacznie przekształcone.

Podstawową funkcją w audycie finansowym jest więc zbadanie sprawozdań finansowych pod kątem czytelności, jak i również pewności prezentowanych tam danych. Audyt finansowy to ponadto pomoc w likwidowaniu kłopotów księgowych oraz podatkowych.

Audyt finansowy powinien brać pod uwagę zakres czasu. Nie sposób kończyć w granicach roku budżetowego. Audyt finansowy ma obowiązek objąć:

a) po części raport finansowy oraz ksiąg rachunkowych za rok ubiegły, żeby ustalić, czy jest stosowana zasada ciągłości, to znaczy czy nie zostały dopuszczone zmiany zasady kwalifikacji zdarzeń, wyceny pasywów a także aktywów, ustalania wyniku finansowego, sporządzania sprawozdań finansowych,

b) po części księgi rachunkowe roku następnego w sprawie sprawdzenia, ewentualnie realizowane w nich zapisy nie odnoszą się przykładowo do kosztów jak i również przychodów roku audytowego,

c) po części dokumenty roku następnego obejmujące dane, jakie powinny być ujęte w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym roku audytowego, a zostały nieuwzględnione z powodu wpływu dokumentów po dacie bilans.