Archiwum dla Październik 2013

Jak brzmi najstarsza polska kolęda?

10-29-2013

Najstarsza polska kolęda to „Zdrów bądź królu anielski” i pochodzi z ok. 1420 roku.